Daily checkin

Stel dagelijks van 09:00-10:00 je vraag aan Nine & Gijs en deel je ervaring met andere OpenUp gebruikers. Iedereen kan gratis meedoen via ons OpenKanaal op Zoom (download het hier)

Veel gestelde vragen van andere OpenUp gebruikers

Ik ben bang om iets te missen


Informatie die je met ons deelt is vertrouwelijk en wordt behandeld als onderdeel van ons beroepsgeheim. Wij delen geen informatie zonder jouw expliciete goedkeuring, ook niet met je werkgever. Bij OpenUp vinden we dat wederzijds vertrouwen en onze beroepscode leidend zijn in onze dienstverlening. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat privacy een belangrijk recht is. (Zie ook: Hoe is mijn privacy bij jullie gewaarborgd?)
Ik heb het steeds drukker, maar krijg minder af...


Bij iPractice vinden we dat wederzijds vertrouwen en onze beroepscode leidend zijn in onze dienstverlening. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat privacy een belangrijk recht is. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van onze (toekomstige) cliënten.

Onze bedrijfsvoering is zodanig ingericht dat je er als (toekomstig) gebruiker van onze diensten zeker van kan zijn dat de persoonsgegevens die je met ons deelt in veilige handen zijn. Hieronder hebben we de uitgangspunten beschreven waarop ons beleid omtrent privacy & data rust. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze gedetailleerde privacy statement.
Je gegevens zijn van jezelf

 • Wij vragen je om toestemming voor het gebruik van je gegevens daar waar wij deze nodig hebben
 • Behalve voor (psycho)medische en wettelijke doeleinden verwijderen wij gegevens, met betrekking tot je behandeling, zoveel mogelijk nadat deze is afgelopen
 • Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden, behalve als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening
 • Je kan ten alle tijden je gegevens bij ons opvragen of laten verwijderen
 • Wij vragen je om toestemming voor het gebruik van je gegevens in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm voor de verbetering van onze diagnostiek en behandeling. Daarmee verbeteren wij onze (psycho)medische zorg voor toekomstige cliënten
Inzichtelijkheid in en verwerking van je persoonsgegevens is beperkt
 • Wij verwerken je gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor deze noodzakelijk zijn
 • Alleen medewerkers die betrokken zijn bij de behandeling hebben toegang tot je (psycho)medische gegevens, overige persoonsgegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers die deze nodig hebben voor onze bedrijfsvoering
 • Onze behandelaars zijn medisch gecertificeerd en vallen onder een beroepsgeheim. Overige medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht
 • Daar waar mogelijk werken wij zoveel mogelijk met geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens
Wij werken in een beveiligde omgeving, en met betrouwbare partners
 • Onze systemen en processen zijn beveiligd om te voorkomen dat je gegevens gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn
 • Alle partners waar wij mee werken voor het leveren van onze diensten zijn geselecteerd op basis van strikte eisen met betrekking tot hun betrouwbaarheid
 • Wij hebben dataverwerkingsovereenkomsten afgesloten met al onze partners
Wij voldoen aan alle geldende wetten en juridische richtlijnen
 • Wij voldoen aan alle richtlijnen die gelden binnen het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en bestaande regels over privacy in de zorg
 • Onze processen sluiten zoveel mogelijk aan bij de NEN7510 standaard voor de zorg. Wij werken er hard aan om deze certificering te bemachtigen
Ik ben zo moe de laatste tijd, terwijl ik gezond leef


Wij geloven dat psychologen toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Daarom hebben wij geen vast tarief, maar vragen wij een donatie. Aan jou hoeveel je wilt doneren. Aan het einde van je online consult ontvang je een mail met een link naar onze doneren pagina. https://www.openup.care/doneren
Ik ben bang dat ik iets onder de leden heb


In de bevestigingsmail die je hebt ontvangen, staat een link om je online consult eenvoudig te verzetten of te annuleren.
Ik voel me zo alleen


Ja, Zoom is een betrouwbare app, eenvoudig in gebruik en voldoet aan de privacywetgeving.
Ik maak me voortdurend zorgen..


Jazeker. Volg de link die wij je toesturen na afloop van je consult via de mail.
Ik heb een leuke baan, maar heb het gevoel dat er meer is


Om onze diensten aan een zo breed mogelijk publiek te kunnen bieden, bieden we elke Nederlander 3 OpenUp consults per jaar. Wil je meer begeleiding van onze psychologen? Dat kan. Bespreek de mogelijkheden tijdens je consult.
NIEUW: Hoe kan ik het beste omgaan met Corona?


Bekijk het antwoord van Nine in de Daily Checkin:
Ik heb geen idee wie ik ben


Een consult is effectiever met video, maar uiteraard kun je je video uitzetten. Via Zoom kan je de camera uitschakelen.
Ik wil het altijd graag goed doen, maar dat kost me zo veel energie


Nee, wij delen geen informatie over jou zonder jouw expliciete goedkeuring. Dus ook niet met je werkgever. Informatie die je met ons deelt is vertrouwelijk en wordt behandeld als onderdeel van ons beroepsgeheim. Bij OpenUp vinden we dat wederzijds vertrouwen en onze beroepscode leidend zijn in onze dienstverlening. Mocht het consult worden aangeboden door je werkgever, dan betalen zij wel de rekening. Wij hebben afgesproken dat wij op de rekening niet aangeven wie het consult gebruikt heeft. Zo is de vertrouwelijkheid gewaarborgd.
Heb ik een burnout?


Nee, OpenUp biedt geen verzekerde zorg uit het basispakket. Je krijgt echter wel consults van een erkende psycholoog. Dit betekent dat wij werken met een kwaliteitsstatuut, dat wij ons houden aan de beroepscode en dat er een klachtenregeling is mocht je ontevreden zijn. Zo ben je zeker van een kwalitatief uitstekend consult.

Chamber of Commerce: 7162961

Do you want interesting articles, insight and advice from OpenUp.care?

Subscribe to our monthly newsletter

OpenUp is affiliated with

OpenUp is ISO 27001 and NEN 7510 certified