Maart 2020 | De impact van het Coronavirus

Updated: Feb 8

Wij deden de afgelopen dagen onderzoek naar de psychologische impact van het Coronavirus en de maatregelen. 365 Mensen vulden onze enquete in waarvan 88% vrouwen en 12% mannen. Enkele opvallende conclusies:


  • 94% van de respondenten geeft aan zich zeer ernstige zorgen te maken over de gezondheid van ouderen.

  • De gevolgen voor de economie worden door alle respondenten als ernstig tot zeer ernstig ingeschat.

  • Bijna 70% van de respondenten schat dat het Coronavirus zeer ernstige gevolgen heeft voor contacten met andere mensen.

  • Circa 30% van de respondenten rapporteert ernstige last van stress en angstklachten sinds het Coronavirus.

  • Circa 20% van de respondenten rapporteert ernstige last van somberheid sinds het Coronavirus.

  • Zorgen nemen toe met leeftijd: Hoe ouder de respondenten, hoe meer zorgen ze zich maken. Angstklachten komen daarentegen meer voor bij de jongere respondenten.


Bijgevoegd de presentatie met alle resultaten:Chamber of Commerce: 7162961

Do you want interesting articles, insight and advice from OpenUp.care?

Subscribe to our monthly newsletter

OpenUp is affiliated with

OpenUp is ISO 27001 and NEN 7510 certified