• Redactie OpenUp

Ik voel opeens angst en onrust, hoe ga ik daarmee om?

Updated: Apr 23, 2020

Bij een nieuwe situatie of veranderende omstandigheden komen soms ook nieuwe gevoelens kijken. Dit zijn mogelijk ook gevoelens die je niet eerder hebt ervaren. Psycholoog Myrthe legt uit waarom die gevoelens er zijn en hoe je ermee om kunt gaan.

Het coronavirus en de bijbehorende quarantaine hebben onze levens overhoopgegooid. We zijn veel thuis, werken in ongewone omstandigheden en ons sociale leven staat op een laag pitje.

Dit kan voor nieuwe gevoelens en emoties zorgen, zoals angst, onrust en paniek. Waar de een al bekend is met deze gevoelens, en deze mogelijk wat heftiger ervaart momenteel, krijgen anderen voor het eerst hiermee te maken.

Uit onderzoek van OpenUp en Direct Research onder 750 werkende Nederlanders blijkt dat 65 procent van hen last heeft van stress en spanning sinds de coronacrisis. Ook vindt 41 procent zichzelf minder productief wat betreft werk.

Het is een normale reactie op een abnormale gebeurtenis, aldus OpenUp-psycholoog Myrthe Weijschedé. “We spreken momenteel veel mensen die door deze situatie opeens veel angst, negativiteit of stress ervaren. Het vliegt ze soms aan, omdat ze hier eerder niet of minder mee te maken hadden. Wat overkomt mij nou, denken ze.”

Nieuwe gevoelens

Juist doordat onze levens momenteel zo anders zijn dan normaal, is het logisch om je ook anders te voelen, aldus Myrthe. “Het is bijna onvermijdelijk dat daar ook minder prettige gevoelens tussen zitten, zoals zorgen en onzekerheid. En iedereen ervaart dit op een andere manier.”

Daarom is het ook belangrijk om stil te staan bij het feit dat iedereen op een andere manier op stress of een ingrijpende gebeurtenis reageert, legt Myrthe uit. “We hebben allemaal onze eigen ervaringen en gewoontes die tot deze reactie leiden. In een situatie als deze gaan we vaak op zoek naar een referentiekader, wat is normaal?”

Om gedachten en gevoelens te toetsen gaan mensen bijvoorbeeld heel veel nieuws lezen, veel op sociale media of praten ze met vrienden. “Maar dat helpt niet als dit je gevoelens juist versterkt, bijvoorbeeld omdat je negatieve berichten leest of vrienden hebt die ook angstig zijn”, benadrukt Myrthe.

Praten kan opluchten

Bedenk dus bij wie je je hart kan luchten, of praat met een psycholoog van OpenUp over je gevoelens. Bij OpenUp wordt vooral gekeken naar wat wel werkt en ligt de focus dus vooral op de manier waarop jij omgaat met de situatie. "En alleen het praten over wat je voelt kan al erg opluchten", aldus Myrthe.

In het gesprek denk je samen met de psycholoog na over manieren om de situatie aangenamer te maken, bijvoorbeeld door je gedachten en gevoelens te verkennen en te delen. Of door meer structuur in je dag aan te brengen. “Dat helpt hopelijk bij het vinden van wat meer rust.”

Wat ook helpt in deze situatie, is het verleggen van je focus. “Voor wie weg wil blijven bij negativiteit, is het zinnig om regelmatig te bekijken wat er allemaal wel nog kan in je dagelijkse leven”, aldus Myrthe.

Dat kan ook iets kleins zijn, zoals niet meer elke ochtend in de file staan waardoor je meer tijd hebt. “Er zijn vaak ook genoeg positieve dingen te benoemen. Dit kan je blik op de situatie veranderen en dat heeft vaak ook effect op je gevoelens.”

Twee adviezen om thuis na te leven:

1 Deel je gevoelens met iemand en vertel waar je tegenaan loopt. Een luisterend oor zorgt soms voor opluchting.

2 Bedenk elke dag iets waar je dankbaar voor bent, iets wat er nog wel is. Zo verleg je je focus.

Geschreven door Meike Bergwerff.

Chamber of Commerce: 7162961

Do you want interesting articles, insight and advice from OpenUp.care?

Subscribe to our monthly newsletter

OpenUp is affiliated with

OpenUp is ISO 27001 and NEN 7510 certified