Februari 2021 | Nederland voelt zich gefrustreerd, prikkelbaar en moedeloos

Onderzoek & Interviews | Leesduur: 2 minuten

3 februari 2021 deden wij onderzoek naar de impact van de corona maatregelen op de mentale gezondheid van de gemiddelde Nederlander. Ruim 1000 respondenten beantwoorden vragen over hun mentaal welzijn nu de corona maatregelen zo lang aanhouden. Welk cijfer geef jij je mentale gezondheid? Hoe lang mogen voor jou de corona maatregelen nog aanhouden? Hoeveel vertrouwen heb jij in onze beleidsbepalers? En welke maatregelen vallen bij jou het zwaarst? Enkele vragen die voorbij zijn gekomen.


Belangrijke uitkomsten onderzoek:


Uitkomsten over alle leeftijdsgroepen:

 • 33% geeft aan dat zijn/haar mentale gezondheid verslechterd is sinds de Corona maatregelen

 • Circa de helft van Nederland voelt zich gefrustreerd (48%), prikkelbaar (43%), moedeloos (42%) en/of somber (41%)

 • 53% maakt zich zorgen over de maatschappelijke onrust

 • (1) de beperking van maar één bezoeker thuis en (2) het sluiten van winkels worden als zwaarste maatregelen ervaren.

 • 26% van Nederlanders zoekt tips, adviezen of contact met een psycholoog om de lockdown door te komen

 • 61% heeft vertrouwen in het kabinet en haar ministers scoren als beleidsmakers voor de Coronastrategie

Jongeren (18-25) en millennials tot 35 jaar hebben het het zwaarst:

 • 48% van de jongeren en 35% van de millennials geven aan zich zorgen te maken om zijn/haar mentale gezondheid

 • 42% van de jongeren en 44% van de millennials geven aan dat hun mentale gezondheid is verslechterd sinds Corona

 • Circa 70% rapporteert gevoelens van somberheid (71%), stress (70%) en frustratie (66%)

 • Jongeren (48%) en millennials (35%) zijn meer dan andere generaties op zoek naar tips, adviezen of laagdrempelig contact met een psycholoog

 • 61% van de jongeren en 51% van de millennials geeft aan dat de huidige maatregelen voor hen nog maar maximaal 4 weken mogen duren


Bekijk alle vragen en uitkomsten

Wil je alle vragen en uitkomsten van het onderzoek onder HR-medewerkers bekijken? Dat kan via de onderstaande knop:



Opmerkingen of vragen naar aanleiding van het onderzoek? Je kunt altijd mailen naar team@openup.care.

Chamber of Commerce: 7162961

Do you want interesting articles, insight and advice from OpenUp.care?

Subscribe to our monthly newsletter

OpenUp is affiliated with

OpenUp is ISO 27001 and NEN 7510 certified